FAKULTETI PROVODE OBRAZOVNU POLITIKU KOJU UTVRĐUJE I O NJENOM PROVOĐENJU BRINE RIJASET / FACULTIES ARE CARRYING OUT THE EDUCATIONAL POLICY CREATED AND OBSERVED BY THE RIYASET

Mevludin Dizdarević, Dževad Hodžić

Sažetak


UDK 28-78(497.6)(047.53) 

Sažetak: Razgovor s ličnostima kao što je prof. Dževad Hodžić je višestruko relevantan. Pored akademskih referenci i znanstvenih kompetencija, prof. Dževad Hodžić je i aktivan sudionik mnogih procesa u Islamskoj zajednici pa i u društvu. Za razliku od mnogih naučnika i plodnih istraživača koji brižljivo bdiju nad važnom literaturom, ali s malo uvida u realne životne tokove, Dževad Hodžić ima i dimenziju više. On je bio višegodišnji imam u Kelnu ali i u Islamskom centru u Zagrebu pa mu imamsko iskustvo omogućava da razumije Islamsku zajednicu iz “baze”. Bio je član redakcije Preporoda, zamjenik glavnog urednika Ljiljana i glavni urednik Novog muallima, što kazuje da dobro poznaje intelektualnu scenu ali i unutarnju dinamiku Islamske zajednice. Pored toga, prof. Hodžić je bio aktivan u političkom prostoru kao skupštinski zastupnik na kantonalnom i federalnom nivou ali i kao kolumnista Oslobođenja, gdje je objavljivao zapažene kolumne. S pozicije nastavnika na Fakultetu islamskih nauka, gdje predaje predmete iz područja filozofije i etike, prelazi na važnu poziciju direktora za obrazovanje u Upravi za obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice. Dakle, prof. Hodžić ne samo da se bavi “proizvodnjom” znanja kroz pisanje i poučavanje, već je preko Uprave na čijem je čelu zadužen i za upravljanje obrazovnim procesima u Islamskoj zajednici od vjeronauke do fakulteta. Stoga je razgovor s njim prilika da se oslove neka važna teorijska pitanja ali i da se zatraže odgovori na neka goruća organizaciona pitanja u Islamskoj zajednici. 

Summary

Interview with Prof. Dr. Dževad Hodžić By Mevludin Dizdarević Conversation with people such as Prof. Dževad Hodžić is significant in more than one way. Apart from having remarkable academic references and scholarly competencies, prof. Dževad Hodžić is also an active participant in the processes of the Islamic Community as well as in the society. Unlike many scholars and fruitful researchers who devotedly ponder upon relevant literature but often without an insight into the real life flow, Dževad Hodžić had been an imam in Cologne for many years as well as in the Islamic Centre in Zagreb and this experience enabled him to see and understand the Islamic community from within. He was an editor in Preporod, he worked as deputy of the editor­in­chief of magazine Ljiljan and as the editor­in­chief of Novi Muallim. He is well acquainted with the intellectual background of the Islamic Community, but he is also familiar with its’ inner dynamics. Moreover, prof. Hodžić was active in the political domain where he acted as a parliamentary representative in cantonal as well as in Federation parliaments. He was a columnist for the daily newspaper Oslobođenje, where he published notable columns. He is a professor at the Faculty of Islamic Studies where he teaches subjects in fields of philosophy and ethics and is Director for education in the Directorate for Education of the Islamic Community. Thus, prof. Hodžić does not only write and teach, but he is also the head of the institution that is in charge for the directing the educational processes of the Islamic Community from religious studies class in schools to faculties. Therefore, a talk with him is a unique chance to address some relevant theoretical as well as organisational issues regarding the Islamic Community. 


##reader.fullText##

Bez naslova


DOI: http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i79.1731

DOI (Bez naslova): http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i79.1731.g1660

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##