HADISKO-PEDAGOŠKE SMJERNICE U POUČAVANJU DJECE NAMAZU / HADITH AND PEDAGOGICAL GUIDELINES FOR TEACHING SALAH TO CHILDREN

Esmir M. Halilović

Sažetak


UDK 28-455:37.018.1 

Sažetak: Namaz je stub i osnova islama. Namaz je jedna od osnovnih komponenti islamskog identiteta vjernika. Teško je i zamisliti istinske muslimane bez ove veze sa Uzvišenim Stvoriteljem koja je i vrhunski oblik kontemplacije i meditacije. Jedan od najvećih izazova roditelja ali i ostalih odgajatelja jeste kako djecu poučiti namazu. Još važnije pitanje od toga jeste kako doprinijeti tome da djeca zavole namaz i ostale islamske dužnosti? Kako postići nagradu “trajne sadake” u vidu dobro odgojenog djeteta sa kojim će se roditelji ponositi na oba svijeta u promijenjenom svijetu potrošačkog i materijalističkog društva? U radu se kratko analiziraju smjernice koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ostavio u ovome pogledu, te se pojašnjavaju određene nejasnoće u tumačenju hadisa koji govore o periodu poučavanja djece namazu. Analiziraju se predaje koje govore o konkretnom pitanju te se pokušavaju razaznati savremene pedagoške smjernice za odgajatelje pogotovo u ovom pogledu a u duhu kur’ansko-sunnetskih poruka i učenja. 

Summary

Salah is a pillar and the bases of Islam. Salah is one of the essential components of Islamic identity of the faithful. It is difficult to imagine a true Muslim without this link to the Almighty Creator. Salah is also supreme form of contemplation and meditation. How to teach children to preform salah is one of the greatest challenges for parents and teachers as well. Even more important question before them is how to make children to love salah and other Islamic duties. How, in this world of consumer and materialistic society, to attain the award of “eternal sadaqa” in the form of well brought up child that will be the pride of parents in this world and hereafter? This article briefly analyses some directions given by Allah’s Messenger, s.w.s in this regard, it gives explanations of some unclear interpretations of the Hadith that relate about teaching children how to perform salah. Along with the analysis of the tradition related to the issue, the article also attempts to survey some contemporary pedagogical methods for teachers which are in agreement with the spirit of the Qur’an and Hadith. 


Ključne riječi


hadis, djeca, namaz, odgoj, roditelji / Hadith, children, salah, upbringing, parentsDOI: http://dx.doi.org/10.26340/muallim.v20i79.1734

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##