[1]
Šabanović, M. 2017. OSMAN-KAPETANOVA MEDRESA I NJEN ZNAČAJ ZA KADILUK GRAČANICA U PERIODU OD 1800. DO 1945. GODINE / OSMAN-KAPETAN’S MADRASA AND IT’S SIGNIFICANCE FOR THE QADILUK GRAČANICA IN 1800 TO 1945. Novi Muallim. 18, 69 (Jun. 2017), 76–95. DOI:https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1455.