[1]
Kovač, M. i Necipoğlu, G. 2020. ŽIVOT IMPERIJALNOG SPOMENIKA: AJA SOFIJA NAKON BIZANTA. Novi Muallim. 21, 82 (ruj. 2020), 104-122. DOI:https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1792.