(1)
DURANOVIĆ, E. SIROČE (JETIM) U ISLAMSKOJ TRADICIJI BOŠNJAKA. MUALLIM 2019, 20, 3-8.