(1)
Kuka, E. KONTINUITET GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA U VIŠEGRADU: STUDIJA SLUČAJA SELO BARIMO / THE CONTINUITY OF GENOCIDE OF THE BOSNIAKS IN VIŠEGRAD: VILLAGE BARIMO CASE STUDY. MUALLIM 2019, 20, 24-32.