(1)
SHAHID ALAM, M.; Dizdarević, S. ARTIKULIRANJE RAZLIKA MEĐU GRUPAMA: VARIJACIJE AUTOCENTRIZMA / ARTICULATING GROUP DIFFERENCES: A VARIETY OF AUTOCENTRISMS. MUALLIM 2019, 20, 68-75.