(1)
Kovač, M.; Necipoğlu, G. ŽIVOT IMPERIJALNOG SPOMENIKA: AJA SOFIJA NAKON BIZANTA. MUALLIM 2020, 21, 104-122.