(1)
Adilović, A. MEKTEPSKA POUKA U VREMENU I REFLEKSIJE NA DRUŠTVENI ŽIVOT. MUALLIM 2023, 23, 30-34.