(1)
Karčić, H. O VIŠEGRADSKOJ REZOLUCIJI 1941. GODINE. MUALLIM 2023, 23, 90-100.