(1)
Svraka, E. Mektepska Pouka U 2023/2024. Godini - Analiza, Izazovi I Smjernice. MUALLIM 2024, 24, 22-30.