Šabanović, M. (2017). OSMAN-KAPETANOVA MEDRESA I NJEN ZNAČAJ ZA KADILUK GRAČANICA U PERIODU OD 1800. DO 1945. GODINE / OSMAN-KAPETAN’S MADRASA AND IT’S SIGNIFICANCE FOR THE QADILUK GRAČANICA IN 1800 TO 1945. Novi Muallim, 18(69), 76–95. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1455