Karčić, H., Đozić, E., & Alić, R. (2019). TRAGOM JEDNOG VIDEO SNIMKA: VJERSKI ŽIVOT U UN “SIGURNA ZONA” SREBRENICA 1992-95. Novi Muallim, 20(77), 24–29. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i77.1702