Kovač, M., & Necipoğlu, G. (2020). ŽIVOT IMPERIJALNOG SPOMENIKA: AJA SOFIJA NAKON BIZANTA. Novi Muallim, 21(82), 104-122. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1792