Faruk, H. (2021). NASTAVNA PRIPREMA ZA SAT „ALLAH ŽELI DA SE POMAŽEMO“ / PREPARATION FOR A TEACHING CLASS “ALLAH WANTS US TO HELP EACH OTHER” . Novi Muallim, 22(86), 54–57. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i86.1863