DURANOVIĆ, Elvir. 2019. “SIROČE (JETIM) U ISLAMSKOJ TRADICIJI BOŠNJAKA”. Novi Muallim 20 (77):3-8. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i77.1699.