Sijamhodžić-Nadarević, Dina, and Mahira Šeko. 2019. “MOGUĆNOSTI PRIMJENE IGARA KAO DIDAKTIČKOMETODIČKIH STRATEGIJA U PREDŠKOLSKOM RELIGIJSKOM ODGOJU DJECE”. Novi Muallim 20 (77):30-39. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i77.1703.