Rebihić, Nehrudin. 2020. „ MUHAMED HADŽIJAHIĆ: PRILOZI PROUČAVANJU USMENE KNJIŽEVNE BAŠTINE BOŠNJAKA / MUHAMED HADŽIJAHIĆ: A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ORAL LITERATURE OF BOSNIAK’S HERITAGE“. Novi Muallim 21 (82):95-103. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1791.