Kovač, Mirnes, i Gülru Necipoğlu. 2020. „ŽIVOT IMPERIJALNOG SPOMENIKA: AJA SOFIJA NAKON BIZANTA“. Novi Muallim 21 (82):104-22. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1792.