Rahman, Alija. 2022. “AL-ISTI’ĀḌAH I BASMALAH U TEORIJSKOM NAUKU I PRAKTIČNOJ PRIMJENI SEDAM MUTAWᾹTIR KIRᾹETᾹ”. Novi Muallim 22 (88):44-51. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i88.1898.