Karčić, Hikmet. 2023. “O VIŠEGRADSKOJ REZOLUCIJI 1941. GODINE”. Novi Muallim 23 (92):90-100. https://doi.org/10.26340/muallim.v23i92.1989.