Sijamhodžić-Nadarević, D. and Šeko, M. (2019) “MOGUĆNOSTI PRIMJENE IGARA KAO DIDAKTIČKOMETODIČKIH STRATEGIJA U PREDŠKOLSKOM RELIGIJSKOM ODGOJU DJECE”, Novi Muallim, 20(77), pp. 30–39. doi: 10.26340/muallim.v20i77.1703.