Kuka, E. (2019) “KONTINUITET GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA U VIŠEGRADU: STUDIJA SLUČAJA SELO BARIMO / THE CONTINUITY OF GENOCIDE OF THE BOSNIAKS IN VIŠEGRAD: VILLAGE BARIMO CASE STUDY”, Novi Muallim, 20(80), pp. 24-32. doi: 10.26340/muallim.v20i80.1746.