Jusufi, A. (2019) “TUMAČENJE KUR’ANA H. ŠERIFA AHMETIJA NA ALBANSKI JEZIK / INTERPRETATION OF THE QUR’AN IN ALBANIAN LANGUAGE BY H. ŠERIF AHMETI”, Novi Muallim, 20(80), pp. 52-58. doi: 10.26340/muallim.v20i80.1750.