Lavić, O. (2020) „BIBLIOGRAFIJA NOVOG MUALIMA BR. 45-80“, Novi Muallim, 21(82), str. 48-78. doi: 10.26340/muallim.v21i82.1788.