Kovač, M. i Necipoğlu, G. (2020) „ŽIVOT IMPERIJALNOG SPOMENIKA: AJA SOFIJA NAKON BIZANTA“, Novi Muallim, 21(82), str. 104-122. doi: 10.26340/muallim.v21i82.1792.