Karčić, H. (2023) “O VIŠEGRADSKOJ REZOLUCIJI 1941. GODINE”, Novi Muallim, 23(92), pp. 90–100. doi: 10.26340/muallim.v23i92.1989.