Svraka, E. (2024) “Mektepska pouka u 2023/2024. godini - analiza, izazovi i smjernice”, Novi Muallim, 24(96), pp. 22–30. doi: 10.26340/muallim.v24i96.2056.