[1]
M. Šabanović, “OSMAN-KAPETANOVA MEDRESA I NJEN ZNAČAJ ZA KADILUK GRAČANICA U PERIODU OD 1800. DO 1945. GODINE / OSMAN-KAPETAN’S MADRASA AND IT’S SIGNIFICANCE FOR THE QADILUK GRAČANICA IN 1800 TO 1945”, MUALLIM, vol. 18, no. 69, pp. 76–95, Jun. 2017.