[1]
D. Sijamhodžić-Nadarević and M. Šeko, “MOGUĆNOSTI PRIMJENE IGARA KAO DIDAKTIČKOMETODIČKIH STRATEGIJA U PREDŠKOLSKOM RELIGIJSKOM ODGOJU DJECE”, MUALLIM, vol. 20, no. 77, pp. 30–39, Mar. 2019.