[1]
E. Kuka, “KONTINUITET GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA U VIŠEGRADU: STUDIJA SLUČAJA SELO BARIMO / THE CONTINUITY OF GENOCIDE OF THE BOSNIAKS IN VIŠEGRAD: VILLAGE BARIMO CASE STUDY”, MUALLIM, vol. 20, no. 80, pp. 24-32, Dec. 2019.