[1]
M. Kovač i G. Necipoğlu, „ŽIVOT IMPERIJALNOG SPOMENIKA: AJA SOFIJA NAKON BIZANTA“, MUALLIM, sv. 21, izd. 82, str. 104-122, ruj. 2020.