[1]
H. Karčić, “O VIŠEGRADSKOJ REZOLUCIJI 1941. GODINE”, MUALLIM, vol. 23, no. 92, pp. 90–100, Feb. 2023.