Šabanović, M. “OSMAN-KAPETANOVA MEDRESA I NJEN ZNAČAJ ZA KADILUK GRAČANICA U PERIODU OD 1800. DO 1945. GODINE / OSMAN-KAPETAN’S MADRASA AND IT’S SIGNIFICANCE FOR THE QADILUK GRAČANICA IN 1800 TO 1945”. Novi Muallim, vol. 18, no. 69, June 2017, pp. 76-95, doi:10.26340/muallim.v18i69.1455.