Sijamhodžić-Nadarević, D., and M. Šeko. “MOGUĆNOSTI PRIMJENE IGARA KAO DIDAKTIČKOMETODIČKIH STRATEGIJA U PREDŠKOLSKOM RELIGIJSKOM ODGOJU DJECE”. Novi Muallim, vol. 20, no. 77, Mar. 2019, pp. 30-39, doi:10.26340/muallim.v20i77.1703.