Kuka, E. “KONTINUITET GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA U VIŠEGRADU: STUDIJA SLUČAJA SELO BARIMO / THE CONTINUITY OF GENOCIDE OF THE BOSNIAKS IN VIŠEGRAD: VILLAGE BARIMO CASE STUDY”. Novi Muallim, vol. 20, no. 80, Dec. 2019, pp. 24-32, doi:10.26340/muallim.v20i80.1746.