SHAHID ALAM, M., and S. Dizdarević. “ARTIKULIRANJE RAZLIKA MEĐU GRUPAMA: VARIJACIJE AUTOCENTRIZMA / ARTICULATING GROUP DIFFERENCES: A VARIETY OF AUTOCENTRISMS”. Novi Muallim, vol. 20, no. 80, Dec. 2019, pp. 68-75, doi:10.26340/muallim.v20i80.1752.