Lavić, O. „BIBLIOGRAFIJA NOVOG MUALIMA BR. 45-80“. Novi Muallim, sv. 21, izd. 82, rujan 2020., str. 48-78, doi:10.26340/muallim.v21i82.1788.