Kovač, M., i G. Necipoğlu. „ŽIVOT IMPERIJALNOG SPOMENIKA: AJA SOFIJA NAKON BIZANTA“. Novi Muallim, sv. 21, izd. 82, rujan 2020., str. 104-22, doi:10.26340/muallim.v21i82.1792.