Duranović, E. “„ILMIJJA“ U VREMENU”. Novi Muallim, vol. 23, no. 91, Nov. 2022, pp. 18-26, doi:10.26340/muallim.v23i91.1952.