Karčić, H. “O VIŠEGRADSKOJ REZOLUCIJI 1941. GODINE”. Novi Muallim, vol. 23, no. 92, Feb. 2023, pp. 90-100, doi:10.26340/muallim.v23i92.1989.