Povratak na detalje članka SURA EL-'ĀDIJĀT: OTKRIVANJE NAMJERA I MOTIVA DJELA / SURA AL-'ĀDIJĀT: REVEALING ITS INTENTIONS AND THE MOTIVE Download Download PDF