SURA EL-'ĀDIJĀT: OTKRIVANJE NAMJERA I MOTIVA DJELA / SURA AL-'ĀDIJĀT: REVEALING ITS INTENTIONS AND THE MOTIVE

Autor(i)

  • Almir Fatić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1812

Ključne riječi:

ženski konji, sabah, napad, čovjek, nezahvalnost, namjere i motivi djela, female horses, morning (subh),, attack, man, ingratitude, intentions and the motive of the surah

Sažetak

UDK 28-23

Sura El-'Ādijāt je stota sura u Kur'anu; ima jedanaest ajeta. Objavljena je u Mekki. Glavna tema ove sure su uzroci propasti nezahvalnog čovjeka, a glavni uzrok jeste ljudsko negiranje Ahireta. Ovo je, ukratko, sadržaj koji se nadaje iz drugog dijela sure El-'Ādijāt, dok prvi dio sure, ajeti 1-5, prikazuju jednu upečatljivu ovosvjetsku scenu ratne konjice u jeku njezinog večernjeg galopa i iznenadnog sabahskog upada na teritoriju drugog plemena. Ovaj ratnički prizor nije bio nepoznat Arapima u vrijeme objavljivanja Kur'ana, zapravo, bio je duboko urezan u njihovo svijest kao gotovo svakodnevna i podrazumijevajuća stvar. Kur'an se poziva na to stanje stvari, štaviše, navodi ga kao argument ljudske nezahvalnosti, jer ova sura otpočinje zakletvom (ve). Postavlja se pitanje kako semantički i logički povezati prvi i drugi dio ove sure? U čemu se ogleda ta veza? Zašto sura otpočinje ovom dramatičnom ratnom slikom a završava prizorom oživljenja? Odgovore na postavljena pitanja autor pokušava dati u svom tumačenju (tefsiru) sure El-'Ādijāt.

Summary

Surah Al-'Ādijāt is the hundredth surah of the Qur’an; it has eleven ayats and was revealed in Makah. The main theme of the surah is the causes of destruction of ungrateful man, and the main cause given there is his negation of the Akhirah. This is, in short, the content of the second part of the surah Al-'Ādijāt, whereas the first part, its ayahs 1-5, present one impressive worldly scene- a battle cavalry in the midst of its evening gallop and its sudden, early morning intrusion unto the territory of another tribe. This war scene was not unfamiliar to the Arabs at the time of the revelation of the Qur’an, it was deeply engraved in their consciousness almost as a daily routine.  The Qur’an here refers to this particular state, what more it is pointing it out as an argument against human ingratitude. The question arises how to bring the first and the second part of this surah into logical and semantic unity? Why is it, that the surah begins with a dramatic battle image and ends in an illustration of resurrection? The author here attempts to answer these questions in his interpretation (tafsir) of the surah Al-'Ādijāt.

Downloads

Objavljeno

2021-02-03

How to Cite

Fatić, A. (2021). SURA EL-’ĀDIJĀT: OTKRIVANJE NAMJERA I MOTIVA DJELA / SURA AL-’ĀDIJĀT: REVEALING ITS INTENTIONS AND THE MOTIVE. Novi Muallim, 21(83), 49-54. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i83.1812

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI