“PRIVLAČNOST ‘ISLAMSKE DRŽAVE’ REZULTAT JE STRAHA, BIJESA I NEIZVJESNOSTI ZBOG NEPRAVDE I NEJEDNAKOSTI ŠIROM SVIJETA” / “ATTRACTION” OF “THE ISLAMIC STATE” IS A RESULT OF FEAR, FURY AND UNCERTAINTY CAUSED BY INJUSTICE AND INEQUALITY IN THE WORLD

Autor(i)

  • Ziauddin Sardar
  • Harun Karčić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1448

Sažetak

UDK 28:001:008(047.53)
28:316.722(047.53)

Ziauddin Sardar (1951) je muslimanski britanski pisac i intelektualac pakistanskih korijena čije polje interesovanja uključuje muslimansko mišljenje, studije budućnosti, filozofiju znanja i nauke i kulturološke studije u najširem smislu. Autor je brojnih knjiga, naučnih radova, eseja, kritičkih članaka i rasprava, kao i novinskih kolumni i televizijskih emisija. Dosada je objavio ili priredio, sam ili u koautorstvu, preko 35 veoma zapaženih knjiga, među kojima se izdvajaju: The Future of Muslim Civilisation (1979), Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come (1985), Postmodernism and the Other (1998), Orientalism (1999), Why Do People Hate America? (2002). Britanski časopis Prospect svrstao ga je u 100 najvažnijih javnih intelektualaca Velike Britanije. Nedavno je boravio u Sarajevu na poziv Centra za napredne studije (CNS) gdje je održao radionicu pod nazivom: Navigating Postnormal Balkans: A Hands On Futures Workshop and Polylogue. Saradnik Centra za napredne studije Dr. Harun Karčić razgovarao je sa Ziauddinom Sardarom o identitetu muslimana u Evropi, radikalizmu, odnosu islama prema prirodnim naukama i postmodernizmu.

Summary

Ziauddin Sardar (1951) is a Muslim scholar and a writer of Pakistani origin. His fields of interests include Muslim thought, studies about the future, philosophy of knowledge and science and other cultural studies in the widest sense. He is the author of numerous books, essays, articles, discussions as well as columns and television programmes. So far he has published or edited, on his own and with other co-authors over 35 books of great significance. The following are the most prominent of these: The Future of Muslim Civilisation (1979), Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come (1985), Postmodernism and the Other (1998), Orientalism (1999), Why Do People Hate America? (2002). The British magazine “Prospect” listed him amongst the 100 most influential public figures of the Great Brittan. He recently stayed in Sarajevo responding to the invitation by The Centre for Advance Studies where he held a workshop titled: Navigating Postnormal Balkans: A Hands On Futures Workshop and Polylogue. Dr. Harun Karčić, a representative of The Centre for Advance Studies discussed with him a number of issues including the identity of Muslims in Europe, radicalism, the attitude of Islam regarding natural sciences and postmodernity.

Downloads

How to Cite

Sardar, Z., & Karčić, H. (2017). “PRIVLAČNOST ‘ISLAMSKE DRŽAVE’ REZULTAT JE STRAHA, BIJESA I NEIZVJESNOSTI ZBOG NEPRAVDE I NEJEDNAKOSTI ŠIROM SVIJETA” / “ATTRACTION” OF “THE ISLAMIC STATE” IS A RESULT OF FEAR, FURY AND UNCERTAINTY CAUSED BY INJUSTICE AND INEQUALITY IN THE WORLD. Novi Muallim, 18(69), 23-28. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i69.1448

Broj časopisa

Rubrika

INTERVJU