ULOGA NASTAVNIKA ISLAMSKE VJERONAUKE U SAVREMENOJ ŠKOLI

Autor(i)

  • Mirzet Ibrić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1607

Ključne riječi:

Islamska vjeronauka, nastavnik, savremena škola

Sažetak

UDK 373.5:[371.321:28]

U ovom radu autor se fokusira na ulogu nastavnika islamske vjeronauke u savremenoj školi. Nakon uvoda autor predstavlja osnovne dimenzije profesionalne osposobljenosti nastavnika vjeronauke, slabosti u radu nastavnika vjeronauke, kao i teorijske uvide o kreativnoj nastavi i kreativnom nastavniku vjeronauke. S obzirom na to da se promjene u savremenoj školi odnose na sve one koji se bave odgojem i obrazovanjem, a ne samo na nastavnika vjeronauke, autor u svom radu zaključuje da se nastavnik vjeronauke može i treba posmatrati kao i nastavnik bilo kojeg drugog školskog predmeta, uz uvažavanje specifičnosti predmeta Islamska vjeronauka.

Downloads

Objavljeno

27-07-2022

How to Cite

Ibrić, M. (2022). ULOGA NASTAVNIKA ISLAMSKE VJERONAUKE U SAVREMENOJ ŠKOLI. Novi Muallim, 18(71), 53–58. https://doi.org/10.26340/muallim.v18i71.1607

Broj časopisa

Rubrika

MUALLIM

Most read articles by the same author(s)