ARTIKULIRANJE RAZLIKA MEĐU GRUPAMA: VARIJACIJE AUTOCENTRIZMA / ARTICULATING GROUP DIFFERENCES: A VARIETY OF AUTOCENTRISMS

Autor(i)

  • Muhammad SHAHID ALAM
  • Sedad Dizdarević

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1752

Ključne riječi:

etničke grupe, etnocentrizam, eurocentrizam, islam, zapad / ethnic groups, ethnocentrism, Euro-centrism, Islam, West

Sažetak

UDK 316.722

U ovom radu autor analitički prati različite forme i manifestacije diferencijalizma i autocentrizma koje počivaju na premisama vlastite superiornosti naspram inferiornosti, recesivnosti i manje vrijednosti Drugoga. Autor primjećuje da je autocentrizam kod Kineza, Grka i muslimana imao formu kulturnog diferencijalizma i posebnosti za razliku od eurocentrizma koji predstavlja neku formu rasističke ideologije o prirodnoj, urođenoj, esencijalnoj i bogomdanoj superiornosti koja počiva na ideologiji  „krvi i tla“ i vjeri u vlastitu odabranost da se drugi kultivira, civilizira, humanizira, demokratizira, uljudi ili drugim riječima rečeno potčini. Za razliku od Amina koji tvrdi da je ova eurocentrična ideologija diferencijalizma povezana sa kapitalizmom i ekonomskom nadmočnošću Zapada autor  korijene iste nazire u specifičnim interpretacijama religije, plemenskom naslijeđu i specifičnom historijskom razvoju i društvenim odnosima u tom području.

Summary

In this article the author asserts upon various forms and manifestations of differentialism and auto centrism that lie upon premises of one’s own superiority over inferiority, and upon the recessiveness and lesser value of ‘the other’. The author notes that auto-centrism of Chinese, Greeks and Muslims had a form of cultural differentialism and particularity, whereas Euro-centrism represents a form of racist ideology based on premises of natural, inborn, essential, God-given superiority derived from ideology of “blood and soil” and belief that they are chosen to cultivate, civilise, enlighten, humanise, democratise, improve in other words subjugate ‘the other’. Unlike Amin, who claims that Eurocentric ideology of differentialism is related to capitalism and economic superiority of the West, the author here finds that the root of this ideology lays in particular interpretations of religion, tribal heritage and specific historical development and social relations in this region.

Downloads

Objavljeno

29.12.2019.

How to Cite

SHAHID ALAM, M., & Dizdarević, S. (2019). ARTIKULIRANJE RAZLIKA MEĐU GRUPAMA: VARIJACIJE AUTOCENTRIZMA / ARTICULATING GROUP DIFFERENCES: A VARIETY OF AUTOCENTRISMS. Novi Muallim, 20(80), 68–75. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1752

Broj časopisa

Rubrika

PRIJEVODI