SOPSTVENA VOJNA AKADEMIJA KAO PRAVO I POTREBA BOSNE I HERCEGOVINE / OUR OWN MILITARY ACADEMY – THE RIGHT AND A NECESSITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i)

  • Željko Brčić

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1753

Ključne riječi:

military academy, power, armed conflict, army behaviour, war, national issue, social cohesion

Sažetak

UDK

355.23(497.6) 

Ovaj rad se bavi pitanjima potrebe i prava Bosne i Hercegovine (BiH) za osnivanjem   sopstvene vojne akademije u Bosni i Hercegovini i njegova ambicija je da posluži, ako ne kao inicijativa, onda bar u svrhu aktualizacije ovog značajnog nedostatka države. Ima više razloga koji su bitni za postojanje i uvođenje nacionalne, vlastite vojne akademije, a te razloge ćemo ovdje iznijeti uz osvrte na najbitnija pitanja i probleme. Također ćemo se osvrnuti i na pravnu podlogu kao i realne mogućnosti osnivanja vojne akademije BiH. Obrazložit ćemo i negativne strane školovanja domaćih oficirskih kadeta na stranim vojnim akademijama, a naročito u smislu negativne propagande te moguće indoktrinacije. Istaknut ćemo i značaj te posebnu prednost i pozitivnost nacionalne kohezije koju bi generirala domaća vojna akademija, u realnosti bh. društva koje je još uvijek bremenito nacionalnim pitanjima i podjelama. Osim potrebe, postoje i pretpostavke, kako u smislu pravne mogućnosti za osnivanjem vojne akademije BiH, tako i u smislu znanstvenih resursa i kapaciteta. Međutim, još ne postoji politička volja među bh. elitama da se iniciraju i usvoje dodatni potrebni propisi i regulative u cilju rješenja ovoga pitanja.

Summary

This article deals with the issue of a necessity and the right of Bosnia and Herzegovina to establish its own military academy in Bosnia and Herzegovina; article’s ambition is to serve, if not as initiator at least as indicator to this very significant drawback of our state. Numerous are the reasons for introducing our own national military academy and we present those in this article with a reflection upon the most essential issues and problems. We also considered here a legal background and the real prospects for the establishment of B&H military academy. Negative aspects, like a negative propaganda or a possibility of indoctrination, of schooling our cadet officers in foreign military academies are also elaborated here. Significance and advantage of a positive national cohesion that would be generated through having our own academy in the present B&H society which is still burdened with national issues and divisions is emphasised in the present article as well. Besides the need for establishing B&H military academy there is also a prospect for its realisation both in a sense of existence of a legal background as well as in a sense of existence of necessary scientific resources and skills.  However a political will is still lacking which is required to initiate and adopt required regulations with the aim of solving this issue.

Downloads

Objavljeno

2019-12-29

How to Cite

Brčić, Željko. (2019). SOPSTVENA VOJNA AKADEMIJA KAO PRAVO I POTREBA BOSNE I HERCEGOVINE / OUR OWN MILITARY ACADEMY – THE RIGHT AND A NECESSITY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA. Novi Muallim, 20(80), 76-82. https://doi.org/10.26340/muallim.v20i80.1753

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI