PROBLEM I IZAZOV NOVOG ATEIZMA NA POČETKU 21. STOLJEĆA / THE PROBLEM AND CHALLENGE OF THE NEW ATHEISM AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY

Autor(i)

  • Hfz. Dr. Almir Pramenković

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1790

Ključne riječi:

religija, ateizam, filozofija, znanost, nasilje, islam, religion, atheism, phlosophy, science, violence

Sažetak

UDK 299.2"20"

Posljednjih decenija primjetna je ekspanzija literature ateističkog prozelitizma čija je primarna intencija eliminiranje religije kao takve. Autor u radu predstavlja ideje i djela vodećih protagonista Novog ateizma. U radu su prezentirani stavovi i argumentacija Novog ateizma u pogledu suštinske razlike između nauke i religije kao i nastojanje da se pitanje nasilja i ekstremizma dovede u vezu sa religijom. Primarni cilj Novih ateista nije samo kreirati negativan imidž o religiji, već i nastojanje da se religija u potpunosti odbaci. Svoje intencije vodeći Novi ateisti, Richard Dawkins, Sem Harris, Christopher Hitchens i Daniel Dennett, pokušat će elaborirati kroz svoju argumentaciju koja otkriva svu svoju slabost i znanstvenu neutemeljenost.  Prema nekim pokazateljima, Novi ateizam će na intelektualnom planu imati slabiji utjecaj nego li na polju globalne medijske kulture. Kakav će utjecaj Novi ateizam realno imati u budućnosti ostaje da se vidi.

Summary:

In recent decades, there has been expansion of the literature of atheistic proselytism, whose primary intention is to eliminate religion as such. In this essay, the author presents the works and ideas of the leading protagonists of the New Atheism. The paper treats the attitudes and arguments of the New Atheism regarding the essential difference between science and religion, as well as efforts to connect the issue of violence and extremism with religion. It seems that intelectually New Atheism will have a weaker impact than in the field of global media culture. However, it remins to be seen what impact New Atheism will realistically have in the future.

Downloads

Objavljeno

2020-09-23

How to Cite

Pramenković, H. D. A. (2020). PROBLEM I IZAZOV NOVOG ATEIZMA NA POČETKU 21. STOLJEĆA / THE PROBLEM AND CHALLENGE OF THE NEW ATHEISM AT THE BEGINNING OF THE 21st CENTURY. Novi Muallim, 21(82), 87-94. https://doi.org/10.26340/muallim.v21i82.1790

Broj časopisa

Rubrika

ČLANCI