HUMANOST KAO JEZGRA KUR'ANSKO-SUNNETSKOG DISKURSA / HUMANITARIANISM AS A CORE OF QURANIC AND SUNNAH DISCOURSE

Autor(i)

  • Ammar Bašić MIZ Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1818

Ključne riječi:

humanost, vjera, religioznost, mjerila, Kur'an i sunnet, humanity, faith, religiousness, measures, Qur’an, Sunnah

Sažetak

UDK 28-254

U vremenu globalizacije i savremenog slobodarskog narativa, kako u ideološkom tako i u verbalnom smislu, jedan od procesa koji je primijetan jeste i pokušaj relativizacije vjere i njene uloge u modernom društvu. Neki će čak kazati da je vjera i njeno manifestiranje (religioznost) kamen spoticanja za unapređenje međuljudskih odnosa. Najbolji odgovor na ovakav pristup jeste afirmiranje istinskog razumijevanja vjere. Nemoguće je dovesti u koliziju vjeru i humanost. U tom smislu, autor kroz ovaj rad podsjeća na humanost kao temeljnu vrijednost islama i suštinu diskursa dva fundamentalna izvora islamskog učenja: Kur'ana i sunneta. Autor nastoji kroz analizu početka sure Ar-Raḥmān ukazati na kur'anski koncept humanosti, a potom i kroz primjere iz sunneta Poslanika, s.a.v.s., ukazati na neodvojivost ovog fenomena od iskrene vjere, posebno ukazujući na značaj prezentiranja vjere onima koji nisu religiozni. Kroz rad se nudi i razmišljanje o korelaciji između vjere, religioznosti i humanosti. Kvalitet razumijevanja ovih pojmova implicirat će i kvalitet međuljudskih odnosa, a samim tim odrediti i (ne)prisustvo humanosti u jednom društvu.

Summary

In the age of globalisation and contemporary liberal narrative, in ideological as well as in verbal sense, one of the notable processes is an attempt to relativize faith and its role in the society. Some will go even that far to state that the faith and its manifestations (religiousness) is an obstacle in the path of improving human relations. The best reaction to this approach is affirmation of true understanding of faith. It is impossible to bring faith and humanitarianism into collision. Thus the author here is reminding us of the fact that humanitarianism is a fundamental value of Islam and it is a core of the discourse in two principal sources of Islamic teachings: Qur’an and Sunnah. Through analysis of initial ayahs of the surah Ar-Raḥmān, the author attempts to point to the Qur’anic concept of humanitarianism and then through examples from the Sunnah of the Messenger s.w.s., to show the nature of this phenomenon which is in its essence inseparable from true faith, and especially highlighting the significance of presenting the faith to those who are not religious.  The text also offers an observation regarding the correlation between faith, religion and humanitarianism. The extent to which these phenomena are understood will imply the quality of human relations and will determine the presence or the absence of humanitarianism in one society. 

Downloads

Objavljeno

2021-04-12

How to Cite

Bašić, A. (2021). HUMANOST KAO JEZGRA KUR’ANSKO-SUNNETSKOG DISKURSA / HUMANITARIANISM AS A CORE OF QURANIC AND SUNNAH DISCOURSE. Novi Muallim, 22(85), 53-58. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1818