ABDURAHMAN BEDEVI – OŽIVLJENJE ARAPSKE FILOZOFIJE I NJENOG NASLIJEĐA U SAVREMENOSTI / ABDUR-RAHMAN BADAWI – REVIVAL OF ARABIC PHILOSOPHY AND ITS LEGACY IN CONTEMPORARY AGE

Autor(i)

  • Orhan Bajraktarević Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1843

Ključne riječi:

Abdurahman Bedevi, arapska filozofska tradicija, novo čitanje, obnova, arapski svijet, evropski svijet, susret civilizacija i kultura, Abdur-Rahman Badawi, Arabic-Islamic philosophy, new interpretation, Arabic world, contemporary Europe

Sažetak

UDK 1 Badawi A. 28-1

Abdurahman Bedevi je jedan od najistaknutijih filozofa i mislilaca savremenog arapskog i muslimanskog svijeta, filozof i mislilac novog oživljavanja filozofskog naslijeđa kod Arapa danas, novog čitanja i nove interpretacije arapsko-islamske filozofije, od stare Grčke pa preko islamskog i kršćanskog srednjovjekovlja do savremene Evrope i modernog arapskog svijeta. Iza njega leži opus od preko 120 djela na arapskom i francuskom jeziku, filozofsko-istraživačkih i komparativnih filozofskih i književno-umjetničkih djela sačinjenih u jednom vrlo sistematizovanom i preciznom maniru koji je čvrsto povezan s njegovom visokom obrazovanošću, njegovim životom i vremenom. Ta djela i taj angažman, umjesto sudara kultura i civilizacija, uspostavljaju nove odnose i nova razumijevanja između kultura i tradicija arapskog Istoka i evropskog Zapada danas.

Summary

Abdur-Rahman Badawi is one of the most distinguished philosophers and thinkers of contemporary Arabic and Muslim world. He is a philosopher and a scholar of a novel revival of philosophical heritage of Arabs today, he is also a philosopher and a scholar of an innovative reading and a new interpretation of Arabic-Islamic philosophy which begins with ancient Greece through Islamic and Christian medieval age to contemporary Europe and the modern Arabic world. He left behind a remarkable opus of 120 works in Arabic and French languages comprising of research works in the field of philosophy, comparative philosophies work and fine literature all wielded in the most systematic and precise manner which reflects his learnedness, his life and the age in which he wrote. His works established not a clash of cultures and civilisations, but new relations and fresh mutual understanding between cultures and traditions of the Arabic East and the European West today. 

Downloads

Objavljeno

2021-04-12

How to Cite

Bajraktarević, O. (2021). ABDURAHMAN BEDEVI – OŽIVLJENJE ARAPSKE FILOZOFIJE I NJENOG NASLIJEĐA U SAVREMENOSTI / ABDUR-RAHMAN BADAWI – REVIVAL OF ARABIC PHILOSOPHY AND ITS LEGACY IN CONTEMPORARY AGE. Novi Muallim, 22(85), 16-20. https://doi.org/10.26340/muallim.v22i85.1843